Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ptačí oblast Králický Sněžník

18. 6. 2014

Ptačí oblast Králický Sněžník

lichkov-007.jpg

Tajemný pták s velmi pronikavým převážně nočním voláním. Tak by se dal v jedné jednoduché větě charakterizovat jeden z nejvíce ohrožených ptáků Evropy – chřástal polní (Crex crex).

 

Chřástal polní - klikněte pro zobrazení detailuChřástal polní
autor: Luboš Mráz, http://www.naturfoto.cz
Časné velkoplošné kosení luk, intenzivní pastva či nevhodný způsob sečení trav od kraje do středu. To jsou jedny z hlavních příčin, proč se početnost kdysi hojného obyvatele travních porostů chřástala polního během druhé poloviny 20. století na našem území snížila na pouhých 200-400 volajících samců na konci 80. let. K nárůstu početnosti došlo až po přibývání ploch nechaných ladem a zatravňováním v podhorských a horských oblastech, a to na 1500-1700 volajících samců v letech 2001-2003.

Stavy chřástalů však dramaticky klesaly i ve většině dalších zemí Evropy, v rámci účinnější ochrany druhu tak bylo v mnoha zemích Evropské unie zavedeno speciální agroenvironmentální opatření, které na vybraných lokalitách chřástalům umožňuje úspěšně hnízdění. Pokud jste chřástala polního zaslechli, můžete tak přispět k lepšímu zmapování jeho výskytu i vy, a to vložením pozorování do online databáze České společnosti ornitologické http://birds.cz. Do mapy pak zadáte co nejpřesnější pozici volajícího samce a do poznámky můžete uvést, zda se jedná o pravidelné hnízdiště. Velmi užitečné jsou přitom nejen informace o volajících samcích z letošního roku, ale také o tradičně obsazovaných hnízdištích. O volajících samcích můžete informovat také přímo zemědělského koordinátora ČSO Václava Zámečníka na emailové adrese zamecnik@birdlife.cz.

Základní vymezení půdních bloků proběhlo již před více než 10 lety, je proto žádoucí na vybraných blocích porovnat starší informace s aktuálními a zpřesnit tak výběr vhodných půdních bloků. K tomu je právě zapotřebí získat co nejvíce informací o hnízdištích. Získaná data pak bude možné využít od roku 2015 v novém programovém období Programu rozvoje venkova, který je součástí již výše zmíněné AEO a jehož jedno opatření je právě titul na ochranu hnízdišť chřástala. Ten však vedle cílového druhu podporuje i celou řadu jiných druhů živočichů i rostlin, kterým posun seče až na polovinu srpna vyhovuje.

A jak lze chřástala na hnízdišti zaznamenat? Vzhledem k jeho skrytému způsobu života je to ve většině případů možné pouze na základě charakteristického hlasu, kterým se samec ozývá hlavně v noci od první poloviny května do poloviny července. Většinou se přitom zdržuje velmi dobře skrytý v husté vegetaci a pozorovat ho lze jen zcela výjimečně. Hlas používá na obhajování teritorií i přilákání samice; pokud je úspěšný, na hnízdišti setrvává pouze několik dní, během nichž se v noci prakticky neozývá, a poté, co samice začne snášet vajíčka, ji opouští a zkouší se spářit s další. To může být prakticky na stejné lokalitě, stejně jako na místě vzdáleném několik desítek kilometrů. 

další odkazy v okolí - Králický Sněžník

Chata Návrší za první republiky

Chata Návrší - historické fotografie

Rozhledna - historické fotografie

Liechtensteinova chata - historické fotografie

Originální pohlednice s rozhlednou

Sněžníkovský mramor

Slon na Králickém Sněžníku

Rozhledna a chata

Kazatelna

Patzeltova jeskyně

Jeskyně Tvarožné díry

Lavinová strž

Mramorový lom

Na vrcholu Králického Sněžníku

Vlaštovčí kameny

Socha slůněte - nepsaný symbol Sněžníku

Bývalá rozhledna na vrcholu

Sám Králický Sněžník (1423,7 m.n.m.)

Nejenom lovecké chaty